Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

W kontekście znowelizowanego Rozporządzenia: jak należy rozumieć złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej w 2017 r. (czy jest to osoba występująca we wniosku DS 2017, czy w oświadczeniu z 2018 r.) i czy do N za 2017 r. będą zaliczane wszystkie osoby, które były zatrudnione 31.12.2017 na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym

Do N za 2017 r. zostaną zaliczeni pracownicy naukowi, badawczy i badawczo-dydaktyczni, którzy złożyli oświadczenie o N na starych zasadach i złożyli w 2018 r. oświadczenie o reprezentowanych dyscyplinach (art.. 343 ust. 7 ustawy). Jeśli od 2018 r. pracownik jest na stanowisku dydaktycznym, nie będzie podlegał „sankcjom”, gdyż aby zostały zastosowane, powinien być zatrudniony co najmniej przez 36 miesięcy w okresie objętym ewaluacją na stanowisku naukowym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym.