Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Liczby danych do ewaluacji

Na stronie głównej SEDN uruchomiliśmy liczniki, które prezentują dane do ewaluacji.

Posegregowaliśmy dane na:

  • liczbę podmiotów ewaluowanych (z mocy prawa oraz podmioty, które złożyły wniosek o ewaluację);
  • liczbę osób ewaluowanych w SEDN (pracownicy oraz uczestnicy szkół doktorskich, których osiągnięcia są w SEDN i mogą być poddane ewaluacji);
  • liczbę publikacji (pobranych z PBN);
  • liczbę praw ochronnych;
  • liczbę osiągnięć artystycznych;
  • liczbę projektów badawczych;
  • liczbę wpisów z kwotami przychodów z komercjalizacji;
  • liczbę wpisów z kwotami przychodów z usług badawczych, świadczonych na zlecenie;
  • liczba opisów wpływu.

Powyższe dane będą na bieżąco aktualizowane.