Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

FAQ Podmiot

Pracownik uzupełniał publikacje na koncie ORCID. W 2021 roku odszedł na emeryturę lub odszedł z pracy i skasował konto ORCID. Jak uwzględnić jego publikacje w ewaluacji? Konto ORCID jest przecież jego prywatnym kontem i mógł to zrobić.

Pracownik w 2017 w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych nie zaliczony do Liczby N, 2018 i 2019 w grupie pracowników dydaktycznych, nie zaliczony do Liczby N, od 2020 w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych i złożone oświadczenie o zaliczeniu do Liczby N. Oświadczenie o dyscyplinie i prowadzeniu badań złożone od 2018 r. Czy zostaną uwzględnione w ewaluacji publikacje pracownika, który złożył oświadczenie o przypisaniu publikacji (oświadczenie nr 3) z wszystkich lat ewaluacji czy tylko od 2020 r. ?

Pracownik w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych przez cały okres ewaluacji, zaliczony do Liczby N, złożył oświadczenie do dyscypliny A – 100%, przypisał publikacje do dyscypliny A i wypełnił 4 udziały jednostkowe z dyscypliny A. Jednocześnie złożył oświadczenie o przypisaniu innej publikacji do dyscypliny B. Czy ta publikacja może zostać ujęta w ewaluacji dyscypliny B?

W jakim trybie można polemizować z tym, czy osiągnięcie jest zaliczone do ewaluacji?

Czy data 30.06.2021, która widnieje w rozporządzeniu jest datą raportowania danych o patentach, projektach, wpływach z tytułu komercjalizacji oraz opisach wpływu? Jeśli tak, to czy po tej dacie nadal będzie można uzupełniać te dane na potrzeby ewaluacji? Jak to się ma do terminu 15.01.2022, do którego można wprowadzać dowody wpływu?

Jaka jest metodologia importu z PBN do SEDN?

Czy jeśli nie mamy oświadczenia o zgodzie na wykazanie w POL-onie osiągnięć artystycznych z powodu śmierci pracownika przed wejściem w życie ustawy 2.0 to czy Uczelnia będzie ponosić za to karę?

Jakie będą konsekwencje dla uczelni (w ewaluacji, w subwencji itp.), jeżeli osoba, która jest zatrudniona na stanowisku nienaukowym i nie złożyła oświadczenia do liczby N, ma udziały w dyscyplinach „niezerowe”? Innymi słowami, czy konieczna jest zmiana udziału w dyscyplinie/nach na „0”, jeżeli osoba w tej dyscyplinie/nach nie prowadzi działalności naukowej?

Czy data 30.06.2021, która widnieje w rozporządzeniu* jest datą raportowania danych o patentach, projektach, wpływach z tytułu komercjalizacji oraz opisach wpływu? Jeśli tak, to czy po tej dacie nadal będzie można uzupełniać te dane na potrzeby ewaluacji? Jak to się ma do terminu 15.01.2022, do którego można wprowadzać dowody wpływu?

Czy zostaną uwzględnione w ewaluacji publikacje pracownika z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych, który złożył wszystkie wymagane oświadczenia a przebywa na urlopach wymienionych w § 17 ust. 10 przez cały okres zaliczenia do Liczby N?