Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

FAQ Podmiot

W jakim trybie można polemizować z tym, czy osiągnięcie jest zaliczone do ewaluacji?

Czy data 30.06.2021, która widnieje w rozporządzeniu jest datą raportowania danych o patentach, projektach, wpływach z tytułu komercjalizacji oraz opisach wpływu? Jeśli tak, to czy po tej dacie nadal będzie można uzupełniać te dane na potrzeby ewaluacji? Jak to się ma do terminu 15.01.2022, do którego można wprowadzać dowody wpływu?

Jaka jest metodologia importu z PBN do SEDN?

Czy jeśli nie mamy oświadczenia o zgodzie na wykazanie w POL-onie osiągnięć artystycznych z powodu śmierci pracownika przed wejściem w życie ustawy 2.0 to czy Uczelnia będzie ponosić za to karę?

Jakie będą konsekwencje dla uczelni (w ewaluacji, w subwencji itp.), jeżeli osoba, która jest zatrudniona na stanowisku nienaukowym i nie złożyła oświadczenia do liczby N, ma udziały w dyscyplinach „niezerowe”? Innymi słowami, czy konieczna jest zmiana udziału w dyscyplinie/nach na „0”, jeżeli osoba w tej dyscyplinie/nach nie prowadzi działalności naukowej?

Czy data 30.06.2021, która widnieje w rozporządzeniu* jest datą raportowania danych o patentach, projektach, wpływach z tytułu komercjalizacji oraz opisach wpływu? Jeśli tak, to czy po tej dacie nadal będzie można uzupełniać te dane na potrzeby ewaluacji? Jak to się ma do terminu 15.01.2022, do którego można wprowadzać dowody wpływu?

Czy zostaną uwzględnione w ewaluacji publikacje pracownika z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych, który złożył wszystkie wymagane oświadczenia a przebywa na urlopach wymienionych w § 17 ust. 10 przez cały okres zaliczenia do Liczby N?