Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

FAQ Podmiot

W kontekście znowelizowanego Rozporządzenia: jak należy rozumieć złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej w 2017 r. (czy jest to osoba występująca we wniosku DS 2017, czy w oświadczeniu z 2018 r.) i czy do N za 2017 r. będą zaliczane wszystkie osoby, które były zatrudnione 31.12.2017 na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym

Czy data oświadczeń zebranych w POL-on w listopadzie 2018 r. pozwala wliczyć do ewaluacji dorobek jedynie od 1.10. 2018, czy także z okresu wcześniejszego? Innymi słowy, czy dla osób w N 2017 i ze złożonym N 2018 uwzględniony zostanie dorobek za rok 2017?

Co w przypadku jeśli Importer Publikacji potwierdzi w PBN obecność publikacji na koncie ORCID (będzie to już odnotowane w Profilu Instytucji), a potem Autor usunie swój numer ORCID lub publikację z konta ORCID? Jakie konsekwencje tego kroku poniesie Importer Publikacji, a jakie Jednostka?

Za jaki okres po ustaniu zatrudnienia w danej jednostce można wliczyć dorobek do ewaluacji?

Co zależy od autora? Czy ma jakieś obowiązki i prawa w zakresie wykazu publikacji?

W jaki sposób obliczana jest punktacja za publikacje z 2017r. np. Przegląd Sejmowy?

Czy publikacje z 2017 r. w ogóle mają dla kogokolwiek jakiekolwiek znaczenie?