Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

FAQ Podmiot

Co zależy od autora? Czy ma jakieś obowiązki i prawa w zakresie wykazu publikacji?

W jaki sposób obliczana jest punktacja za publikacje z 2017r. np. Przegląd Sejmowy?

Czy publikacje z 2017 r. w ogóle mają dla kogokolwiek jakiekolwiek znaczenie?

Do jakiej instytucji są przypisywane publikacje w przypadku zmiany pracodawcy? Przykładowo w przypadku zatrudnienia np. od 1.11.2019? czy publikacje są przypisywane do instytucji, w której zatrudnienie ustało w 2019 czy do instytucji, w której stosunek pracy został nawiązany w 2019?

Chciałam dopytać w kwestii publikacji w wersji elektronicznej i papierowej. Udzieli Państwo odpowiedzi „Data publikacji w PBN powinna odpowiadać dacie opublikowania w wersji ostatecznej. Jeśli wersja elektroniczna jest wersją ostateczną taka data jest właściwa.” A co jeżeli obie wersje są wersjami ostatecznymi z różnymi datami wydania – co jest wiążące: obie, tzn. jedna Instytucja poda rok 2019 a druga 2020?

Czy oświadczenie autorów o afiliowaniu na dany podmiot powinno zawierać pełne dane bibliograficzne o publikacji? Czy wystarczy oświadczenie upoważniające do zaliczenia dorobku z całego okresu zatrudnienia?

Czy artykuł poglądowy, będący przedstawieniem stanu wiedzy w danej dziedzinie na podstawie piśmiennictwa, jest traktowany jako odrębny od artykułu recenzyjnego?