Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Tag: plany na 2021

Planowany harmonogram prac do końca 2021 roku


Październik

  • Udostępnienie modułu „Ewaluacja”, w którym kierownicy i koordynatorzy będą mieli dostęp do zestawienia osiągnięć K1 wskazanych przez algorytm optymalizacyjny oraz funkcję korekty zestawienia.*
  • Udostępnienie modułu „Ewaluacja” w zakresie osiągnięć artystycznych i funkcji doboru osiągnięć do zestawienia ewaluacyjnego.*
  • Udostępnienie danych finansowych oraz projektów naukowych w module „Osiągnięcia naukowe i artystyczne”.
  • Udostępnienie funkcjonalności oceny eksperckiej osiągnięć.
  • Wdrożenie zmian dotyczących przekształceń podmiotów.

Listopad

  • Udostępnienie zestawienia osiągnięć K2 – danych finansowych w module „Ewaluacja”*.
  • Udostępnienie danych osiągnięć K3 opisów wpływu działalności naukowej i artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w modułach „Osiągnięcia naukowe i artystyczne” i w module „Ewaluacja”*.
  • Udostępnienie modułu monitoringu oceny dla KEN.
  • Udostępnienie funkcjonalności rozstrzygania rozbieżnych ocen eksperckich.

Grudzień

  • Udostępnienie funkcjonalności obsługi dla ekspertów.

*Termin udostępnienie modułu „Ewaluacja” może zostać przesunięty na zlecenie MEiN / KEN


Plan został ułożony na podstawie i z uwzględnieniem dotychczasowych prac w systemie. SEDN jest projektem zależnym od systemów zewnętrznych i z tego powodu mogą wystąpić niewielkie odchylenia terminów.