Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wyniki pracy algorytmu optymalizującego

Dziś w SEDN został udostępniony ostateczny wynik pracy algorytmu optymalizującego. Poniżej kilka istotnych informacji.  

Jak działa algorytm optymalizujący? 

Algorytm wybiera najkorzystniejszą kombinację publikacji (udziałów jednostkowych), spośród wszystkich sprawozdanych przez dany podmiot w danej dyscyplinie – jego celem jest stworzenie zestawienia publikacji o sumarycznie najwyższej punktacji, bez przekraczania nałożonych limitów. Szczegółowe działanie techniczne zostało omówione podczas warsztatów na kanale YouTube OPI PIB

Co działo się między 1 a 10 lutego 2022? 

Przez pierwsze 9 dni lutego pracował algorytm optymalizujący na danych, które zostały pobrane 31 stycznia do SEDN z POL-on i PBN. W tym czasie algorytm przeliczył wynik około 150 razy dla każdego ewaluowanego podmiotu i każdej ewaluowanej dyscypliny. Spośród tych wyników został wybrany najkorzystniejszy – to ten który jest widoczny od 10 lutego w SEDN.  

Algorytm prezentuje wykaz publikacji wskazany jako optymalne zestawienie, które daje najwięcej punktów. To zestawienie osoby z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin) mogą ręcznie modyfikować w SEDN. Jest na to czas do 2 marca (włącznie). 

W kolejnym kroku, osoba z rolą Kierownika powinien zaakceptować zestawienie osiągnięć publikacyjnych w module Ewaluacja w SEDN i tym samym przekazać je do oceny. Ten proces jest odwracalny do 2 marca. Wiążący jest stan zestawienia na dzień 2 marca. 

Jeśli w zestawieniu przygotowanym przez algorytm, Koordynator lub Kierownik nie dokonają zmian i go nie zaakceptują, system zaakceptuje je automatycznie 2 marca i przekaże do oceny. 

Czy możliwe jest, że wynik z 31 stycznia różni się od tego z 10 lutego 2022? 

Jest to możliwe, jednak zmiana jest na korzyść. Wynik pracy algorytmu prezentowany w SEDN 31 stycznia był opracowany na podstawie danych z 30 stycznia – jest to podstawowy argument przemawiający za zmianą wyniku. Wartość punktowa ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie, prezentowana 10 lutego, jest opracowana na podstawie danych pobranych 31 stycznia z POL-on i PBN do SEDN.