Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Tag: #aktualizacja

Wyniki pracy algorytmu optymalizującego

Dziś w SEDN został udostępniony ostateczny wynik pracy algorytmu optymalizującego. Poniżej kilka istotnych informacji.  

Jak działa algorytm optymalizujący? 

Algorytm wybiera najkorzystniejszą kombinację publikacji (udziałów jednostkowych), spośród wszystkich sprawozdanych przez dany podmiot w danej dyscyplinie – jego celem jest stworzenie zestawienia publikacji o sumarycznie najwyższej punktacji, bez przekraczania nałożonych limitów. Szczegółowe działanie techniczne zostało omówione podczas warsztatów na kanale YouTube OPI PIB

Co działo się między 1 a 10 lutego 2022? 

Przez pierwsze 9 dni lutego pracował algorytm optymalizujący na danych, które zostały pobrane 31 stycznia do SEDN z POL-on i PBN. W tym czasie algorytm przeliczył wynik około 150 razy dla każdego ewaluowanego podmiotu i każdej ewaluowanej dyscypliny. Spośród tych wyników został wybrany najkorzystniejszy – to ten który jest widoczny od 10 lutego w SEDN.  

Algorytm prezentuje wykaz publikacji wskazany jako optymalne zestawienie, które daje najwięcej punktów. To zestawienie osoby z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin) mogą ręcznie modyfikować w SEDN. Jest na to czas do 2 marca (włącznie). 

W kolejnym kroku, osoba z rolą Kierownika powinien zaakceptować zestawienie osiągnięć publikacyjnych w module Ewaluacja w SEDN i tym samym przekazać je do oceny. Ten proces jest odwracalny do 2 marca. Wiążący jest stan zestawienia na dzień 2 marca. 

Jeśli w zestawieniu przygotowanym przez algorytm, Koordynator lub Kierownik nie dokonają zmian i go nie zaakceptują, system zaakceptuje je automatycznie 2 marca i przekaże do oceny. 

Czy możliwe jest, że wynik z 31 stycznia różni się od tego z 10 lutego 2022? 

Jest to możliwe, jednak zmiana jest na korzyść. Wynik pracy algorytmu prezentowany w SEDN 31 stycznia był opracowany na podstawie danych z 30 stycznia – jest to podstawowy argument przemawiający za zmianą wyniku. Wartość punktowa ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie, prezentowana 10 lutego, jest opracowana na podstawie danych pobranych 31 stycznia z POL-on i PBN do SEDN. 

Nowa wersja SEDN DEMO v0.0.2 (hotfix)

Informujemy, że SEDN na środowisku DEMO został zaktualizowany do wersji 0.0.2 w dniu 11.02.2021 Jedyne zmiany jakie wprowadzono to naprawa błędu, który blokował wyświetlanie danych w module „Osoby w ewaluacji” dla niektórych ról.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN DEMO v0.0.1

Informujemy, że SEDN na środowisku DEMO został zaktualizowany do wersji 0.0.1 w dniu 21.01.2021 Zmiany jakie wprowadzono znajdują się na liście poniżej.

 1. Poprawiono błąd przy zaliczeniu do N za 2017 mimo spełnienia warunków.
 2. Poprawiono wyliczenie maksymalnej liczby monografii.
 3. Poprawiono Modyfikator na drugą dyscyplinę pokazuje +1 mimo braku drugiej dyscypliny.
 4. Naprawiono brak parametru Liczba zaraportowanych redakcji naukowych w imporcie na Karcie oceny.
 5. Naprawiono błąd nie naliczania sankcji dla przypadku braku osiągnięć.
 6. Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie duplikatów publikacji pomimo prawidłowych danych w PBN.
 7. Wprowadzono wersjonowania systemu – na dole strony głównej wyświetlana jest wersja z datą jej wdrożenia.
 8. Naprawiono błąd powodujący ukrywanie komunikatów systemowych po zmianie języka.
 9. Zoptymalizowano funkcję importu użytkowników oraz opis tej funkcji.
 10. Zmiana treści komunikatu przy resecie hasła.
 11. Naprawiono błąd powodujący tratę kontekstu przy zmianie kontekstu.
 12. Naprawiono błąd 500 występujący podczas odświeżania strony.
 13. Wyeliminowano błąd 500 występujący przy zmianie kontekstu.
 14. Wyeliminowano błąd przy odświeżaniu strony na profilu zablokowanego użytkownika.
 15. Utworzenie modułu do wersjonowania systemu – na dole strony głównej wyświetlana jest wersja z datą jej wdrożenia.
 16. Poprawiono widoczność adresów email dla użytkowników Helpdesku.
 17. Naprawiono błąd w module zarządzania użytkownikami w przeglądarce Edge.
 18. Dostosowanie nazw ról do nowej nazwy Ministerstwa.
 19. Naprawiono błąd związany ze statusem „w budowie” w pobranych zestawieniach w module KI.
 20. Zmieniono nazwę kolumny „Tytuł” w osiągnieciach KI.
 21. Naprawiono sortowanie osiągnięć KI po rodzaju.
 22. Naprawiono błąd w dostępie do modułu KI oraz osób w ewaluacji z przeglądarki Edge.
 23. Poprawiono drobne literówki.
 24. Poprawiono zakres dat w filtrach na liście KI.
 25. Usunięto zbędną zakładkę „Osiągniecia zakwalifikowane do ewaluacji”.
 26. Dodano poprawkę na liczbę dyscyplin, które biorą udział w ewaluacji na liście dziedzin w Podmiocie oraz w Karcie oceny.
 27. Naprawiono obsługę wyświetlania listy dyscyplin za pomocą klawiatury.
 28. Naprawiono błąd wynikający z gubionego tokena.
 29. Naprawiono problem z przejściem w szczegóły osoby posiadającej alert 8.
 30. Naprawiono błąd powodujący brak listy osób w ewaluacji w kontekście MEiN.
 31. Wprowadzono zmianę polegającą na zwinięciu dyscyplin jeśli jest ich więcej niż 1 w szczegółach osoby.
 32. Naprawiono filtrowanie listy osób po dyscyplinie.
 33. Naprawiono błąd nieprawidłowego odświeżania się sesji użytkownikach podczas pracy w systemie.
 34. Naprawiono długie ładowanie się listy osób.
 35. Naprawiono błąd powodujący ukrywanie przycisków w profilu.
 36. Naprawiono błędy związane z połączeniem konta SEDN z MCL.
 37. Zmieniono logo Ministerstwa.
 38. Dodano odnośnik na stronie głównej do listy aktualności systemu.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Grafika: iStock by Getty Images