Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualizacje

Nowa wersja SEDN V. 1.12.0

9. maja 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.12.0. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano funkcjonalność – Lista zadań Eksperta A+;
 • Dodano widok Szczegóły zadania dla eksperta A+ / Ocena A+;
 • Dodano moduł Osiągnięcia ewaluowane A+ dla ekspertów A+;
 • Utworzono widok „Podsumowanie ewaluacji w podmiocie” (tymczasowo ukryty);
 • Dołączono nowe tłumaczenia dla wersji angielskiej;
 • Zmieniono logikę przypisywania zakresów Ekspertom A+;
 • Dodano limit nieudanych prób logowania.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.10.0

12. kwietnia 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.10.0. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Wprowadzono ograniczenie zakresów do ewaluowanych podmiotów w rejestrze ekspertów;
 • Dodano moduł „Wyniki ewaluacji” dla Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • Dodano sekcję „Decyzja” w szczegółach osiągnięcia (dostęp tylko z kontekstu MEiN);
 • Wyliczono punktację po ocenie eksperckiej, w której ekspert dokonał zmiany roku publikacji;
 • Wprowadzono anonimizację w bazie danych;
 • Wydzielono oddzielny widok do monitoringu zadań ekspertów.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.9.1-etl-18

30. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.9.1 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Zmieniono liczniki w panelu zadań KEN tak, aby odnosiły się też do zadań o ważności = 0;
 • Zmieniono mechanizm przechodzenia do oceny zadań dla KEN (po zmianie mechanizm obejmuje ocenę zadań o ważności = 0)

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.9.0-etl-18

24. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.9.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano blokadę uniemożliwiającą dwom ekspertom ocenę tego samego zadania w tym samym czasie;
 • Dodano  datę ostatniego logowania w monitoringu ekspertów;
 • Poprawiono licznik zadań dla KIII
 • Poprawiono filtrowanie w monitoringu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.8.0-etl-18

22. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.8.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano statystyki procesu oceny;
 • Dodano nazwę podmiotu i dyscypliny w szczegółach zadania KIII;
 • Wydłużono maksymalną długość treści uzasadnień ocen do 10 000 znaków (w wersji roboczej wstępnej);
 • Naprawiono błąd występujący przy otworzeniu osiągnięcia KII (pedagogika).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.7.0-etl-18

16. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.7.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano nowy widok w monitoringu oceny – zadania ekspertów;
 • Zaktualizowano instrukcje: Rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Dodano komunikat informacyjny dla zadań – projekt naukowy;
 • Zmieniono status wszystkich dyscyplin ocenianych na „Trwa ocena”;
 • Wyróżniono pola obowiązkowe w formularzach ocen eksperckich;
 • Dodano flagę o ocenie niejawnej w zakładce Informacje o podmiocie;
 • Zoptymalizowano ładowanie listy w monitoringu;
 • Wydzielono ekspertów KIII w monitoringu;
 • Zmieniono sortowanie w monitoringu po nazwisku;
 • Naprawiono błąd powodujący brak możliwości zobaczenia szczegółów osiągnięcia;
 • Dodano podgląd uzasadnień ocen roboczych dla eksperta wiodącego w KIII;
 • Naprawiono licznik ocen w rejestrze ekspertów;
 • Naprawiono filtrowanie w module monitoringu;
 • Naprawiono błąd, na skutek którego Ekspert KEN nie widział decyzji ostatecznej KIII.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.6.0-etl-18

10. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.6.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Wdrożono wprowadzenie wyników oceny niejawnej;
 • Dodano do szczegółów osiągniecia datę oświadczenia autora;
 • Dodano korektę monitoringu podmiotów w dziedzinie sztuki;
 • Dodano funkcjonalność wycofania oceny eksperta;
 • Ujednolicono wymagania min i max długość uzasadnienia w ocenie K1-k2 w dyscyplinach naukowych;
 • Usunięto środowisko testowe DEVKEN;
 • Utworzono zadania eksperckie dla dyscyplin naukowych (4.03.2022);
 • Dodano nowe kolumny dla K3 w Przeglądzie podmiotów;
 • Naprawiono monitoring oceny eksperckiej – błędne wyświetlanie liczby odrzuconych osiągnięć;
 • Naprawiono Listę zadań – Problem z dostępem do bazy w wersji angielskiej systemu;
 • Naprawiono problem przycisku „zobacz osiągnięcie” w dorobku osoby.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.5.0-etl-18


4. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.5.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano opcję kopiowania decyzji w ocenie K3;
 • Ukrycie akcji akceptacji i edycji  w zestawieniach modułu Ewaluacja;
 • Utworzenie zadań eksperckich dla dyscyplin naukowych;
 • Automatyczne akceptowanie zestawień K1;
 • Aktualizacja instrukcji – rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Naprawienie błędu  filtrowania po rodzaju osiągnięcia w module Monitoringu.

Dodatkowo informujemy, że 3. marca 2022 wdrożyliśmy poprawkę v. 1.4.2-etl-18 – wydłużyliśmy sesję użytkownika.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.4.0-etl-18


28. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.4.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Zmieniono zakres projektów uwzględnionych w ewaluacji;
 • Zaktualizowano pliki z instrukcjami dla ekspertów i prezentacje ze szkoleń K1-K2;
 • Dodano angielską wersję regulaminu SEDN;
 • Odblokowano moduł Monitoringu;
 • Dodano samouczek – dodatkowe treści na strony ekspertów;
 • Wdrożono walidatory K2, prawa ochronne, projekty oraz usługi;
 • Zablokowano automatyczne zamykanie okienka decyzji eksperta przy kliknięciu poza obszar oceny;
 • Dodano walidację na wybór 0 pkt w ocenie K3;
 • Uregulowano dostęp do Informacyjnej strefy eksperta;
 • Naprawiono błędną liczbę punktów w szczegółach osiągnięcia;
 • Naprawiono błąd – Nieuwzględnienie w ewaluacji pracownika spełniającego warunki uwzględnienia jako osoba niezaliczona do N;
 • Ujednolicono liczbę zaraportowanych osiągnięć artystycznych między kartą oceny, a modułem Osiągnięć.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.